Stacionárne frézy na špičky elektród patria medzi stroje, ktoré pred mnohými rokmi spopularizovali automatizované frézovanie špičiek elektród. V priebehu rokov boli v nespočetných detailoch modifikované, vylepšované a prispôsobované aktuálnym želaniam našich zákazníkov. Používajú sa na celom svete ako štandardné vybavenie.

LUTZ DressMaster
Elektrodenkappenfräser LUTZ Standard Serie 10.36
Manueller Kappenfräser M2 protable bajonett
Mobiler Elektroden-Kappenfräser 0.19

1. DressMaster

Stacionárnu frézku možno vďaka jej modulárnosti rozšíriť z jednoduchej frézy na frézu s odsávaním integrovaným do prevodovky. Možno ju tiež skombinovať na koncovú frézku s rôznymi komunikačnými modulmi (Interbus, Profinet atď.), snímaním otáčania a mnohými ďalšími vymoženostiami.

  • Vysoké rýchlosti frézovania umožňujú krátke celkové časy frézovania
  • Frézky sa dajú rýchlo vymeniť vďaka bajonetovému zámku

2. Výkyvný DressMaster

Výkyvné frézy umožňujú frézovanie špičiek elektród na zváracích kliešťach. Veľký počet možných nastavovacích polôh poskytuje veľkú voľnosť pri polohovaní vo zváracej bunke.

  • Možný pneumatický alebo elektrický pohon
  • Nastaviteľná poloha frézy prostredníctvom 4 stupňov voľnosti
  • Variabilný uhol natočenia 60° až 105

3. DressMaster Manual

Pre frézovanie špičiek elektród v neautomatizovaných výrobných priestoroch sú ručné frézy dobrým a flexibilným riešením. Môžeme Vám ponúknuť všetko od prenosnej frézy až po frézu na malom vozíku.

  • Možný pneumatický alebo elektrický pohon
  • Kompaktný design
  • Všestranné použitie