Vo vysoko technických výrobných linkách automobilového priemyslu môžu dlhodobo prežiť len stroje s najvyšším stupňom stability. Každé zlyhanie alebo porucha zariadenia znižuje počet jednotiek, ktoré sa majú vyrobiť za zmenu. Pri používaní strojov radu CapMaster je cieľom ešte viac zvýšiť produktivitu.

LUTZ CapMaster

LUTZ CapMaster

Lutz Precision CapMaster Mobile

LUTZ CapMaster Mobile

1. CapMaster Pro

Tento stroj je kombinácia frézy spičiek elektród spolu s výmenným systémom zvyšujúcim produktivitu, ktorý je potrebný pre automatizované zváracie linky.

  • To umožňuje automatizované zváranie až 100 000 bodových zvarov bez manuálneho zásahu pomocou zásobníkov náhradných elektród nainštalovaných na stroji.
  • Najnižšie časy cyklu procesu výmeny, teda žiadne prestoje

Možnosť variabilných párov a veľkostí elektród.

2. CapMaster Mobile

Mobilný výmenník špičiek elektród je navrhnutý tak, aby sa dal jednoducho namontovať na robota. Vďaka modulárnej konštrukcii možno jednotlivé komponenty na module EGT voľne premiestňovať a rýchlo vymieňať.

  • Možný pneumatický alebo elektrický pohon
  • Zásobník na špičky elektród pre rôzne typy a veľkosti
  • Odsávacia jednotka prispôsobiteľná pre rôzne veľkosti špičiek elektród

3. CapMaster Batéria

Mobilný výmenník spičiek elektród vybavený dobíjacou batériou zjednodušuje montáž na robota tak, že v balíku káblov robota nie je potrebné ukladať ďalší napájací kábel.

  • Zásobník elektród pre rôzne typy a veľkosti elektród
  • Spúšťacia jednotka prispôsobiteľná pre rôzne veľkosti elektród

4. CapMaster

Stacionárny stroj na výmenu špičiek elektród je vhodný pre automatizované výrobné linky, v ktorých sú frézovanie a výmena elektród dve oddelené operácie. Vďaka svojej kompaktnej a štandardizovanej konštrukcii je zariadenie CapMaster podobné zariadeniam CapMaster Pro a DressMaster.

  • Zásobník na špičky elektród pre rôzne typy a veľkosti
  • Spúšťacia jednotka prispôsobiteľná pre rôzne veľkosti špičiek elektród