Spoločnosť LUTZ Precision prikladá najvyšší význam všetkým službám, ktoré sú spojené s jej podnikaním, ako napríklad:

  • Zákaznícky servis
  • Dodávateľské služby
  • Servisné služby

Cieľom všetkých činností celého tímu spoločnosti LUTZ je vždy poskytovať tieto služby k úplnej spokojnosti našich zákazníkov a v rámci dohodnutých podmienok a sľubov.

Široká škála variantov v našom sortimente výrobkov a veľmi individuálny charakter mnohých zákazníckych riešení si vyžadujú intenzívnu spoluprácu s našimi dodávateľmi. Tí musia dodávať komponenty našich riešení just-in-time a musia byť schopní pružne reagovať na výkyvy trhu.

Intenzívne pracujeme na neustálej optimalizácii našich dodávateľských vzťahov a ich bezproblémovej integrácii do našich procesov. Okrem toho budeme naďalej rozširovať náš vertikálny výrobný sortiment prostredníctvom vlastného vývoja.