Ľudia - Procesy - Profesionalita

LUTZ Precision je stredne veľká spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou. Považujeme sa za spoločnosť "jedného tímu" s plochou hierarchiou a krátkou rozhodovacou cestou. Naše vedenie pracuje ako tím naprieč kontinentmi, čo zabezpečuje krátke reakčné časy a rýchlu realizáciu požiadaviek zákazníkov.

Torsten Waldhelm, Výkonný Riaditeľ

Torsten Waldhelm, Výkonný Riaditeľ

Zaviedli sme efektívne rozhodovacie procesy. Neustála aktualizácia informácií a prenos skúseností v rámci organizácie zabezpečujú profesionálnu prácu v celej štruktúre spoločnosti.

Spoločnosť LUTZ Precision investuje do Bratislavského závodu.

Len od polovice roka 2017 investovala spoločnosť LUTZ Precision s.r.o. do rozšírenia výrobných kapacít pre CNC frézovaciu a sústružnícku technológiu viac ako 1,5 milióna eur.

K existujúcemu vybaveniu závodu tak bolo zakúpených niekoľko nových päťosových frézovacích obrábacích centier a CNC sústružníckych automatov od výrobcu DMG Mori, ďalšie trojosové obrábacie centrá od spoločnosti MAS a erodovacie stroje od spoločnosti Fanuc.

Všetky nové stroje boli vybavené veľmi presnou a najmodernejšou upínacou technológiou od spoločnosti Schunk. Špeciálne vyrobené upínacie prvky a upínacie čeľuste umožňujú aplikáciu frézovania s pohybom o 360 stupňov.

Lokality

Globálna štruktúra - osobné vzťahy

Spoločnosť LUTZ Precision vo svojej medzinárodnej činnosti dôsledne využíva možnosti, ktoré ponúka moderná komunikácia a spracovanie informácií. Tie nám pomáhajú štandardizovať a zrýchľovať naše cezhraničné procesy a priamo ich prepojiť s procesmi našich zákazníkov. Ako kooperačný partner spoločnosti IHS Markit sa priamo podieľame aj na plánovaní výroby našich zákazníkov. To ale nie je všetko.

Spoločnosť LUTZ Precision kladie veľký dôraz na osobné obchodné vzťahy. Preto intenzívne investujeme do našich globálnych pobočiek. Všade tam, kde je potrebné vykonať prácu, presne zostaviť cenovú ponuku alebo rýchlo vyriešiť problém, sa spoliehame na osobný kontakt s našimi obchodnými partnermi.

Naši zákazníci oceňujú spoločné porozumenie a "ťahanie za jeden povraz". Svedčia o tom dlhoročné úspešné vzťahy so zákazníkmi.

História

Ako dodávateľ pre automobilový priemysel zásobujeme nielen nemecký trh, ale aj južnú a východnú Európu.

Na medzinárodnej úrovni sme zastúpení všade tam, kde majú naši zákazníci výrobné závody: V USA, Mexiku, Brazílii a čoskoro aj v Indii.

Medzi našich klientov patria nielen značkoví výrobcovia známi ako "OEM", ale aj subdodávatelia označovaní ako Tier1, 2 atď.

Schválenie nového vývoja koncernom VW v roku 2017, ktoré sme získali po trojročnom behu a testovaní všetkých komponentov, sme považovali za jedno z naších najvýznamnejších ocenení.

Skok do Číny

Na najväčšom automobilovom trhu na svete nás od roku 2009 priamo zastupuje spoločnosť Lutz Precision (Shanghai) Co. Odvtedy sme tam neustále rozširovali podiel výrobkov LUTZ na trhu a v súčasnosti sa považujeme za lídra v tomto segmente.

Medzitým aj ďalšie úspešné nemecké malé a stredné podniky, ktorých výrobky sme oprávnení distribuovať v Číne vo vlastnom mene, využívajú našu sieť a špeciálne vzťahy, ktoré máme s takmer všetkými medzinárodnými a miestnymi čínskymi výrobcami automobilov.

Patrí medzi ne napríklad spoločnosť Eckold GmbH. & Co. KG, St. Andreasberg, a F.EE GmbH, Neunburg vorm Wald. Pre celosvetovo známu spoločnosť Bosch-Rexroth sme preferovaným zástupcom pre regulátory zvárania v automobilovom priemysle v Číne.

V apríli 2019 sme uzavreli partnerskú dohodu so spoločnosťou Shuttle Inc. kótovanou na Taiwane. Cieľom je využiť synergie v oblasti digitalizácie a sieťového prepojenia v procese výroby motorových vozidiel a rozšírenej integrácie našich plne automatizovaných systémov na výmenu elektród. Používatelia produktov LUTZ tak budú mať možnosť prepojiť a vyhodnocovať údaje z existujúcej technológie snímačov s inými systémami a komponentmi vo výrobe - napríklad s riadiacimi jednotkami zvárania.

Download: