§ 1 Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

(1) V nasledujúcom texte Vás informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa môžu vzťahovať na Vás osobne, napr. meno, adresa, e-mailové adresy, správanie používateľa.

(2) Zodpovednou osobou podľa článku 4 ods. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (DS-GVO) je

Výkonný riaditeľ Torsten Waldhelm, datenschutz@lutz-precision.com

(3) Pri kontaktovaní e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, údaje, ktoré nám poskytnete (Vaša e-mailová adresa, meno a prípadne telefónne číslo), uložíme, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky. Údaje, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, vymažeme po tom, čo ich uchovávanie už nie je potrebné, alebo ich spracovanie obmedzíme, ak existujú zákonné povinnosti uchovávania.

(4) Ak na jednotlivé funkcie našej ponuky využívame poverených poskytovateľov služieb alebo chceme Vaše údaje použiť na reklamné účely, budeme Vás o príslušných procesoch podrobne informovať nižšie. Pritom uvedieme aj definované kritériá pre dobu uchovávania.

§ 2 Vaše práva

(1) V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa Vás týkajú, máte voči nám tieto práva:

 • Právo na informácie podľa článku 15 EU-DSGVO,
 • Právo na opravu alebo vymazanie podľa článku 16 alebo článku 17 EU-DSGVO,
 • Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 nariadenia EÚ o ochrane údajov,
 • Právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 nariadenia EÚ o ochrane údajov,
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia EÚ o ochrane údajov.

(2) Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov z našej strany. Tu je uvedený príslušný orgán pre našu spoločnosť:

 • Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 • Sekretariát: +421/2/32313214
 • E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
 • Fax: +421/2/32313234
 • Web: dataprotection.gov.sk

§ 3 Vymazanie údajov a doba uchovávania

(1) Osobné údaje dotknutej osoby budú vymazané alebo zablokované hneď, ako pominie účel ich uchovávania. Okrem toho môže dôjsť k uloženiu, ak to stanovil európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach Únie, zákonoch alebo iných ustanoveniach, ktorým prevádzkovateľ podlieha. Údaje budú tiež zablokované alebo vymazané, ak uplynie doba uchovávania stanovená vyššie uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné pokračovať v uchovávaní údajov na účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

§ 4 Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

(1) V prípade iba informatívneho používania webovej stránky, t. j. ak sa neregistrujete ani nám inak neposkytujete informácie, zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré Váš prehliadač prenesie na náš server. Ak si chcete prezerať našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme Vám mohli našu webovú stránku zobraziť a zabezpečiť jej stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f DS-GVO):

 • Adresa IP skrátená o posledný oktet.
 • Dátum a čas žiadosti
 • Rozdiel časového pásma oproti greenwichskému času (GMT)
 • Obsah žiadosti (konkrétna stránka)
 • Stav prístupu/stavový kód HTTP
 • Množstvo prenesených údajov v každom prípade
 • Webová stránka, z ktorej prišla požiadavka
 • Prehliadač
 • Operačný systém a jeho rozhranie
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

(2) Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej webovej stránky do Vášho počítača ukladajú aj súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Váš pevný disk v závislosti od používaného prehliadača a ktoré poskytujú strane, ktorá súbor cookie nastavuje (v tomto prípade nám), určité informácie. Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do Vášho počítača. Slúžia na to, aby bola internetová ponuka ako celok užívateľsky prívetivejšia a efektívnejšia.

(3) Používanie súborov cookie:

a) Táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie, ktorých rozsah a funkčnosť sú vysvetlené nižšie:

 • Prechodné súbory cookie (na tento účel b).
 • Trvalé súbory cookie (pozri časť c).

b) Prechodné súbory cookie sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača. Patria medzi ne najmä súbory cookie relácie. V nich sa ukladá takzvané ID relácie, pomocou ktorého sa môžu rôzne požiadavky z Vášho prehliadača priradiť k spoločnej relácii. To umožňuje rozpoznať Váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

c) Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po uplynutí stanoveného času, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača.

d) Nastavenia prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich preferencií a napríklad odmietnuť prijímanie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Upozorňujeme, že možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Webové štatistiky

Na našej webovej stránke je používaný Webalizer, bezplatný GPL softvér na štatistickú analýzu prístupov návštevníkov, na zlepšenie našich služieb. Webalizer používa dočasne uložené údaje z protokolov na anonymné vyhodnotenie počtu návštev za mesiac na jednotlivých stránkach nášho webu. Vygenerované informácie o používaní našej webovej stránky sa ukladajú na našom serveri. Zozbierané informácie sa nekombinujú s osobnými údajmi a neposkytujú sa tretím stranám. Používajú sa na zlepšenie relevantného obsahu našej webovej stránky.
Adresa IP sa spracúva iba anonymne prostredníctvom Webalizeru (adresy IP sa skracujú o posledný oktet).

YouTube

Na túto webovú lokalitu sme integrovali komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videí bezplatne zverejňovať videoklipy a ostatným používateľom ich bezplatne prezerať, hodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje zverejňovať všetky druhy videí, preto sú prostredníctvom tohto internetového portálu prístupné kompletné filmové a televízne programy, ale aj hudobné videoklipy, upútavky alebo videá, ktoré vytvorili samotní používatelia.

Prevádzkovateľom YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto webovej lokality prevádzkovanej správcom údajov, na ktorej je integrovaná zložka YouTube (video YouTube), internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky stiahne príslušnú zložku YouTube z YouTube. Ďalšie informácie o službe YouTube nájdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohto technického postupu získavajú YouTube a Google informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky navštívila dotknutá osoba.
Ak je dotknutá osoba zároveň prihlásená na YouTube, YouTube rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej lokality navštívila dotknutá osoba, keď sa vyvolá podstránka obsahujúca video YouTube. Tieto informácie zhromažďujú YouTube a Google a priraďujú ich k príslušnému účtu YouTube subjektu údajov.
YouTube a Google vždy dostanú prostredníctvom komponentu YouTube informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu webovú lokalitu, ak je prihlásená do YouTube súčasne s vyvolaním našej webovej lokality; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na video YouTube alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá, aby sa tieto informácie prenášali na YouTube a Google, môže prenosu zabrániť tak, že sa pred vstupom na našu webovú lokalitu odhlási zo svojho účtu YouTube.
Zásady ochrany osobných údajov zverejnené spoločnosťou YouTube, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťami YouTube a Google.